Akustika

Zvuk je mechanické vlnenie šíriace sa v tuhých, plynných a kvapalných látkach. Tón je zvuk s nemennou frekvenciou. Výška tónu je jeho frekvencia. Základný tón v technickej praxi je 1 kHz. Základný hudobný tón, komorné a1 je 440 Hz. Človek vníma zvuky od 16 Hz do 20 kHz. Ľudské ucho je najcitlivejšie na zvuky v rozsahu od 2 kHz do 4 kHz, kde sa nachádzajú zvuky od bežných zdrojov hluku.
Infrazvuk je zvuk s frekvenciou menšou ako 16 Hz, napr. otrasy, zemetrasenie.
Ultrazvuk je zvuk s frekvenciou väčšou ako 20 kHz. Používa sa na vyhľadávanie chýb v materiáloch, čistenie predmetov, v diagnostike v lekárstve a pod.
Intenzita zvuku je veľkosť tlakových zmien. Jednotka W.m-2. Prah počuteľnosti je minimálna intenzita, ktorú človek počuje. Prah bolestivosti je tlak, ktorý vyvoláva boleť a poranenie sluchu.
Hladina intenzity zvuku, tzv. hlasitosť, je podiel danej intenzity a prahu počuteľnosti. Jednotka je decibel, dB. h = 10 . log p/pmin [dB]

Rôzne zdroje hluku majú rôznu hladinu intenzity zvuku. Veľmi jednoducho je to uvedené na obrázku nižšie – od ticha v lese až po hlasnú diskotéku a štart lietadla.

akustika

Pri 60 dB hlasitosti človek pociťuje zvuky ako dočasný hluk, pri 80 dB zvuk vníma ako nepríjemný hluk a nad 120 dB pociťuje bolesť.
Zníženie hluku o 10 dB pociťujeme ako pokles o 66% ale zvýšenie hluku o 10 dB vnímame ako 3-násobný nárast.

Silencium 290

Akustická a zvuková izolácia

Hluk vznikajúci v budovách a stavbách sa šíri vzduchom alebo konštrukciami. Hluk môže vznikať v rôznych zdrojoch alebo pri samotnej chôdzi – nárazy chodidla o podlahu. Zvuk sa šíri vzduchom s rýchlosťou 344 m/s. V prípade tuhých látok je rýchlosť šírenia rôzna – betón 3700 m/s, drevo až 5000 m/s. Na základe týchto vlastností je zjavné, že zvuk sa šíri v stavbách z tuhých materiálov veľmi dobre.

Každý materiál, ktorý má vysokú hustotu, je nepružný a má viacej vrstiev, najviac odoláva šíreniu zvukových vĺn. Dokonalá zvuková izolácia disponuje kombináciou týchto troch vlastností. Niektoré materiály spĺňajú z časti tieto kritériá, ale ani jeden sa nevyrovná zvukovej izolácii SILENCIUM. Tento materiál predstavuje optimálnu kombináciu uvedených troch vlastností – vysoká hustota 1400 kg/m3, pevnosť = vode odolný kartónový papier, vrstvenie = 3 odelené komory a 7 vrstiev kartónu.
Táto kombinácia garantuje excelentnú vzduchovú nepriezvučnosť 36 dB.

Na trhu je málo materiálov v hrúbke 15,5 mm, ktorý by mal porovnateľné akustické vlastnosti.
Obrovskou výhodou akustickej izolácie SILENCIUM je aj to, že dokáže zaručiť patričnú zvuko-izolačnú schopnosť v každom frekvenčnom pásme bez výrazného prepadu vlastností. Iné materiály sú schopné dodať izolačné schopnosti len v niektorých frekvenčných pásmach v závislosti od skladby konštrukcie, ale v niektorých pásmach zažívajú vysoký prepad.

Akustickú izoláciu SILENCIUM uvádza na slovenský trh firma izoNOVUM, ktorá Vás veľmi rada privíta na svojich stránkach, kde nájdete detailné informácie o produkte SILENCIUM.

Bližšie informácie nájdete aj na www.izonovum.sk.

AKUSTIKA A ZVUKOVÁ IZOLÁCIA / AKUSTIKA A ZVUKOVÁ IZOLÁCIA
AKUSTIKA A ZVUKOVÁ IZOLÁCIA / AKUSTIKA A ZVUKOVÁ IZOLÁCIA
AKUSTIKA A ZVUKOVÁ IZOLÁCIA / AKUSTIKA A ZVUKOVÁ IZOLÁCIA