Odhlučnenie stropu

Michno terce 2 290

Zvuková izolácia SILENCIUM je plnohodnotné riešenie Vašich akustických problémov v domoch aj bytoch pri malých konštrukčných hrúbkach. Systémy odhlučnenia SILENCIUM sú garanciou komfortného a pohodlného bývania.
Konštrukčné riešenie s akustickou izoláciou SILENCIUM je veľmi jednoduché a napriek tomu je funkčnosť riešení veľmi vysoká a dokáže hravo spĺňať predpísané hraničné hodnoty vzduchovej a krokovej nepriezvučnosti podľa STN 73 0532.
Na zvukovú izoláciu SILENCIUM sa môžete spoľahnúť pri odstraňovaní hluku šíriaceho sa cez zvislé aj vodorovné konštrukcie.

VÝHODY NAŠICH SYSTÉMOV ODHLUČNENIA

#1 – vysoká plošná hmotnosť až 45 kg/m2
#2 – výrazné zvýšenie vzduchovej aj krokovej nepriezvučnosti stropov
#3 – výrazné zvýšenie hodnoty nehnuteľností
#4 – rýchla a suchá forma realizácie bez výrazných časových prestojov
#5 – použitie len prírodných materiálov na báze dreva a kameňa

Ponuka našich inovatívnych systémov

—————————————————————————————-
MINIMUM
Minimum - strop
Pre redukciu hluku

1 – Železobetónový resp. keramický strop
2 – Nosný systém MICHNO 30 mm
3 – Mäkká drevovláknitá doska 8 mm
4 – SILENCIUM 10,5 mm
5 – Sádrokartón 12,5 mm

Zvýšenie indexu stavebnej nepriezvučnosť R´w = cca. 10 dB
Pocit zlepšenia po vykonaní úpravy 60 %

Minimálna strata priestoru – len 61,0 mm

Výhody:
– redukcia krokového hluku
– rýchla realizácia
—————————————————————————————-
STANDARD
Standard - strop
Pre odstránenie hluku

1 – Železobetónový resp. keramický strop
2 – Nosný systém MICHNO 30 mm
3 – Mäkká drevovláknitá doska 8 mm
4 – SILENCIUM 15,5 mm
5 – Sádrokartón 12,5 mm

Zvýšenie indexu stavebnej nepriezvučnosť R´w = cca. 15 dB
Pocit zlepšenia po vykonaní úpravy 80 %

Minimálna strata priestoru – len 66,0 mm

Výhody:
– odstránenie krokového hluku
– vysoká plošná hmotnosť
– rýchla realizácia
—————————————————————————————-
PREMIUM
Premium - strop
Pre prémiový výkon

1 – Železobetónový resp. keramický strop
2+3 – Nosný systém MICHNO 30 mm + akustická vlna 20 mm
4 – Mäkká drevovláknitá doska 8 mm
5 – SILENCIUM 15,5 mm
6 – Sádrokartón 12,5 mm

Zvýšenie indexu stavebnej nepriezvučnosť R´w = cca. 20 dB
Pocit zlepšenia po vykonaní úpravy 100 %

Minimálna strata priestoru – len 66,0 mm

Výhody:
– nehomogénny a bezkontaktný systém
– výborný výkon s inovatívnym nosným systémom
– rýchla realizácia

Fotogalériu k systému PREMIUM nájdete tu: Topoľčany
—————————————————————————————-
Poznámka: všetky uvádzané hodnoty indexu stavebnej nepriezvučnosti konštrukcií vyjadrujú podiel zvýšenia tejto hodnoty pred a po vykonaní stavebnej úpravy.